Υδροαμμοβολές

Η υδροαμμοβολή αποτελεί την πρώτη εναλλακτική μέθοδο και άρχισε να εφαρμόζεται βιομηχανικά εδώ και περίπου 40 χρόνια. Αναπτύχθηκε με κύριο στόχο τη μείωση της σκόνης που παράγεται από τη ξηρή ψηγματοβολή.

Η επιχείρησή μας παρέχει υπηρεσίες υδροαμμοβολής παντός τύπου:

• Υδροαμμοβολή με «κουρτίνα» νερού
• Υδροαμμοβολή τύπου πολφού
• Υδροαμμοβολή με έγχυση αποξεστικού

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες